Společnost BENDIG POBP s.r.o., Suchdol nad Odrou, požární ochrana - školení, prevence a konzultace, kontroly a revize, zpracování dokumentace a směrnic, samočinné hasící systémy, Bioversal. Skříně pro hydranty, pro prostředky PO, pro hasící přístroje,lékárničky.

mailto:bendig@bendig.cz