Suchdol nad Odrou

Czech Republic

 

 

 

Obchodní a konzultační činnost. Služby v oblasti PO a BOZP.
Školení, prohlídky objektů, zpracování technické dokumentace a směrnic.
Zpracování rizik. Kontroly a revize. Samočinný hasicí systém FIRETRACE®
Bioversal – prostředek pro likvidaci ropných a požárních havárií.
Prodej hasících přístrojů, hydrantů a příslušenství.


 

Tvorba: František Kokoř - KODEO Odry, http://www.kodeo.cz Aktualizace:22.3.2019

 

Hlavní stránka"